Zo kun jij eenvoudig miljonair worden binnen 30 jaar

Miljonair worden

Nu de rente op je spaargeld de afgelopen week is teruggebracht naar 0%, is het niet langer meer rendabel om je geld op de bank te laten staan. Door de jaarlijkse inflatie verlies je eigenlijk direct al kapitaal, in plaats van dan dat je het geld verder kan laten uitgroeien. Je kunt natuurlijk altijd een persoonlijke lening aanvragen, maar je kunt je gespaarde geld veel beter beleggen en investeren om vervolgens meer kapitaal op te bouwen. Het traditionele beleggen neemt echter wel enige risico’s met zich mee, waardoor (nog) niet iedereen de stap durft te maken om daadwerkelijk hun spaargeld te gaan beleggen. Echter, is er ook een variant die ogenschijnlijk minder risico’s met zich mee brengt; de ETF. Ben je er nog niet bekend mee? We brengen je in dit artikel helemaal op de hoogte.

Wat is ETF?

ETF staat voor Exchange Traded Fund en is een fonds die op de beurs wordt verhandeld. De ETF wordt gezien als een indextracker, waarbij het als primair doel heeft om de onderliggende index te allen tijde te volgen. Het heeft daarbij dus niet het doel om de index te verslaan. Daarnaast wilt het natuurlijk ook niet slechter presteren dan de index. Hiermee volgt het dus indirect elke stijging en daling van de index. Er wordt daarbij niet actief gehandeld bij een ETF, maar continu worden de aandelen automatisch door een intelligent systeem verhandeld om zo de index te kunnen blijven volgen. Het gemiddelde rendement ligt tussen de 5-15%, waarbij een rendement van 10% over het algemeen wordt aangehouden en haalbaar is.

Langetermijninvestering

De ETF is daarmee een langetermijninvestering, waardoor het valt onder een passieve beleggingsmogelijkheid. De risico’s worden geminimaliseerd door de spreiding van de aandelen. Daarentegen heb je wel te maken met marktrisico, aangezien de index in zijn geheel kan stijgen of dalen. Dit heeft dus direct effect op de waarde van je ETF. Valutarisico kan echter ook nog een negatieve invloed hebben op de waarde van je indextracker. Dit is een eventueel gevolg van het handelen in aandelen van Amerikaanse of Britse bedrijven.
Er zijn twee soorten ETF; een fysieke indextracker en een synthetische indextracker. De fysieke variant koopt alle aandelen die bij de index behoren. Bij de synthetische variant (ook wel swap-overeenkomsten genoemd), zijn de aandelen echter niet in eigendom en zijn er altijd derde partij(en) betrokken bij de aankoop van de aandelen. Dit resulteert echter wel in lagere kosten.

Voorbeeld investeren met ETF’s

In onderstaand voorbeeld kun je zien wat een langetermijninvestering in ETF-aandelen je kunt gaan opleveren. We gaan er even vanuit dat je al een klein bedrag hebt kunnen opsparen in het verleden van € 5000. Wanneer je 30 jaar lang, elke maand een bedrag van € 500 investeert in je ETF-portefeuille, dan kun je met een gemiddeld rendement van 10% over 30 jaar meer dan een miljoen euro hebben opgespaard. De exacte waarde van je investering is dan echter maar € 185.000 geweest (30 jaar lang € 500 per maand + € 5000 startbedrag). Hiermee heb je dus een rendement van € 933.668 behaald. Zo kan iedereen dus in 30 jaar miljonair worden!

Startbedrag: € 5000
Maandelijkse inleg: € 500
Termijn in jaren: 30 jaar
Rendement: 10% gemiddeld
Eindbedrag: € 1.118.668
Werkelijke inbreng: € 185.000
Rendement in euro’s: € 933.668

Heeft een financiële crisis negatieve gevolgen op een ETF?

Eventuele recessies of grote financiële crisissen zijn al meegenomen in het mogelijke rendement dat je kunt behalen over een periode van 30 jaar. Een economie kent nu eenmaal een conjunctuurs-structuur, waarbij de economie wordt gekenmerkt door golfbewegingen (laagconjunctuur en hoogconjunctuur). Dit illustreert zich terug in de dagelijkse economie waarbij we een tragere of een sterke groei zien van ons BBP (Bruto Binnenlands Product). Het BBP wordt bepaald door de totale geldwaarde van alle eindproducten en diensten die een specifiek land levert in een jaar.

Zoals je ziet is het mogelijke rendement zeer hoog te noemen en zijn de risico’s geminimaliseerd. Ben jij klaar om miljonair te zijn als je met pensioen gaat? Start dan nu met beleggen in ETF-aandelen en dan wordt die droom wellicht werkelijkheid!

Getagd met , , , , , , ,