Komt er een nieuwe financiële crisis aan?

We kunnen ons natuurlijk de economische crisis van 2008 nog goed herinneren… Gelukkig zijn we die vervelende periode weer te boven gekomen en heeft de economie zich hierna weer volledig hersteld. Echter, zijn de eerste tekenen van een nieuwe crisis volgens diverse economen al zichtbaar. Deze subjectieve opvatting wordt gevormd doordat we na jarenlange grote economische groei te hebben meegemaakt, nu de eerste haarscheurtjes zien die wijzen naar een nieuwe recessie.

Economen waarschuwen dan ook voor een eventuele nieuwe crisis die zou moeten starten in 2020. Een soortgelijke crisis zou daarbij eenvoudig 10 tot 15 jaar kunnen aanhouden, waarbij zowel bedrijven als consumenten worden getroffen. De handels- en technologieoorlog tussen de Verenigde Staten en China wordt daarbij als voornaamste reden opgegeven. Maar ook de wereldwijde oliecrisis kan een grote rol gaan spelen en uiteindelijk zorgen voor een wereldwijde recessie. Een eventuele aankomende harde Brexit kan ook resulteren in grote negatieve gevolgen voor de wereldwijde handelseconomie.

De OESO (De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) meldt dat in 2019 de laagste economische groei sinds 2008 is bereikt. Deze staat op dit moment op 2,9% in 2019, waar het in 2018 nog 3,6% was berekend over de gehele wereldeconomie. Hiermee lijkt de economische groei dus voorbij en is de vraag: of deze daling zich zal voortzetten?

Wanneer spreken we van een recessie?

Een recessie is enkel van toepassing wanneer we twee kwartalen achtereenvolgend te maken hebben met een negatieve economische groei. Er is echter wel een verschil te benoemen tussen een recessie en crisis… Bij een crisis is het algehele vertrouwen in de economie sterk gedaald. Dit leidt tot een situatie waarin het aanbod groter is dan de vraag. We spreken in zo’n situatie dan van een laag conjunctuur. Mogelijke gevolgen zijn dan onder andere: hogere werkeloosheid, beperkte economische bedrijvigheid en consumenten die niet zo snel de knip meer trekken om aankopen te doen.

Lage rentes

De rente op bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag staat op dit moment op een historisch dieptepunt. Dit wordt vaak gezien als een signaal dat de economie aan het verzwakken is. Op zo’n moment is er minder vraag naar geld en wilt de overheid de economie een boost geven door de hypotheekrente te verlagen. Zo werkt het ook met de rente op je spaarrekening. Deze wordt ook naar beneden getrokken, zodat de consument het geld zal opnemen en zo weer in de economie pompt. Een negatieve spaarrente wordt op korte termijn verwacht. Bedrijven investeren daarnaast ook steeds minder en er wordt tevens minder uitgegeven door de consument.

De omgekeerde rentecurve fungeert ook vaak als een indicator voor een aankomende recessie. Normaal gesproken is het duurder om geld te lenen voor de lange termijn (bijvoorbeeld 10 jaar), maar op dit moment is geld lenen op korte termijn duurder. Je betaalt dus hogere rentes voor een korte termijn lening dan bij een lange termijn lening zoals bij staatsobligaties. Hiermee speculeert de financiële wereld dus indirect op een groeivertraging in de toekomst.
Opvallend is dat alle recessies in de Verenigde Staten sinds de Tweede Wereldoorlog allemaal voorafgegaan door deze fameuze omgekeerde rentecurve. Op dit moment is deze omgekeerde rentecurve van toepassing binnen Nederland bij het kopen van staatsobligaties. We wachten dus met spanning af wat er de komende tijd gaat gebeuren!

Getagd met , , , , , ,